Fastighetsutveckling

Vi har långvarig erfarenhet av flera olika typer av fastigheter och våra uppdrag inom fastighetsutveckling kan se olika ut.
Våra kunder anlitar oss bland annat för rådgivning om tex hur du kan utveckla och förädla din fastighet för att den ska bli mer attraktiv på marknaden och/eller ge större hyresintäkter. I andra fall handlar vårt uppdrag om att hitta en eller flera hyresgäster.
Vi har en nära dialog med fastighetsägaren och finns alltid tillgängliga på plats.
I samtliga fall är kunskap, långsiktighet och lokalkännedom avgörande framgångsfaktorer.