Förvaltning

Den här tjänsten vänder sig till fastighetsägare som inte har en egen organisation för att sköta underhåll, uthyrning, myndighetskontakter och andra praktiska detaljer som följer med ägarskapet.
Våra kunder är privatpersoner, företag, förvaltningar och stiftelser som äger fastigheter men inte har det som kärnverksamhet. 

Vi erbjuder både teknisk och ekonomisk förvaltning. Dessutom kan vi kombinera den här tjänsten med uthyrning för att skapa trygghet och ge ett mervärde till din fastighet på kort och lång sikt.