Ekeby - Bruksgatan 4

Fastighet i Ekeby med stor utvecklingspotential. På fastigheten ligger bl.a. mer än 67.000 kvm. lokaler med skiftande standard.
Vissa byggnader är i mycket gott skick, medan andra behöver rivas. Det finns förutom nuvarande ägare ett 10-tal hyresgäster.

Allmän information

Kommun:
Bjuv
Typ:
Industrifastighet
Adress:
Bruksgatan 4
Pris:
30 000 000 kr
Bruksarea:
67260 kvm
Tomtarea:
518 314 kvm
Hiss finns:
Nej

Byggnader

Byggnad 1

Hiss:
Okänt
Byggnadsår:
1996

Byggnad 2

Hiss:
Okänt
Byggnadsår:
2004

Byggnad 3

Hiss:
Okänt
Byggnadsår:
1944

Byggnad 4

Hiss:
Okänt
Byggnadsår:
1940

Byggnad 5

Hiss:
Okänt
Byggnadsår:
1944

Byggnad 6

Hiss:
Okänt
Byggnadsår:
1943

Byggnad 7

Hiss:
Okänt
Byggnadsår:
1939

Byggnad 8

Hiss:
Okänt
Byggnadsår:
1993

Byggnad 9

Hiss:
Okänt
Byggnadsår:
1997

Byggnad 10

Hiss:
Okänt
Byggnadsår:
1999

Byggnad 11

Hiss:
Okänt
Byggnadsår:
1940

Byggnad 12

Hiss:
Okänt
Byggnadsår:
1943

Byggnad 13

Hiss:
Okänt
Byggnadsår:
1963

Byggnad 14

Hiss:
Okänt
Byggnadsår:
1940

Byggnad 15

Hiss:
Okänt
Byggnadsår:
1940

Byggnad 16

Hiss:
Okänt
Byggnadsår:
1963

Byggnad 17

Hiss:
Okänt
Byggnadsår:
1965

Byggnad 18

Hiss:
Okänt
Byggnadsår:
1958

Byggnad 19

Hiss:
Okänt
Byggnadsår:
1975

Byggnad 20

Hiss:
Okänt
Byggnadsår:
1953

Byggnad 21

Hiss:
Okänt
Byggnadsår:
1965

Byggnad 22

Hiss:
Okänt
Byggnadsår:
1940

Byggnad 23

Hiss:
Okänt
Byggnadsår:
1940

Byggnad 24

Hiss:
Okänt

Sammanställning ytor

Typ
Antal
Yta
Hyresintäkter
Industri / verkstad
65 797 m²
Kontor
1 463 m²
Summa:
67 260 m²

Taxeringsvärden

Typkod:
821, Specialenhet, reningsanläggning

Inskrivningar

Rättigheter förmån:
Förmån: Avtalsservitut: Lertäkt Mm, 12-IM7-74/8154.1
Förmån: Officialservitut Avlopp, 1260-211.1
Rättigheter last:
Last: Avtalsservitut: Avloppspumpstation, 12-IM7-75/620.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 12-IM5-96/6469.1
Last: Avtalsservitut: Ledning Mm, 12-IM7-81/12471.1
Last: Avtalsservitut: Vattenledning Mm, 12-IM7-75/11751.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 1260-422.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 1260-422.2
Last: Ledningsrätt Starkström, 1260-491.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 1260-491.2
Last: Ledningsrätt Vatten Och Avlopp, 1260-649.1
Last: Officialservitut Väg, 1260-109.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer:
Avtalsservitut Avloppspumpstation
Avtalsservitut Kraftledning
Avtalsservitut Ledning Mm
Avtalsservitut Vattenledning Mm
Nyttjanderätt Bredband(2 st)
Gemensamhetsanläggningar:
Gemensamhetsanläggning: Bjuv Ekeby GA:1
Skattetal: Mantal 325/3072
Planbestämmelser:
Detaljplan (2000-09-28) Täkttillstånd (1982-10-25) Stadsplan (1971-05-28)

Intresserad?

Karta Bjuv Bruksgatan 4