Värdering

Varje fastighetsaffär börjar med en värdering.
Idag finns det olika former av marknadsverktyg för detta, men för att kunna göra en välgrundad värdering krävs framför allt kunskap och erfarenhet av den lokala marknaden. Vi har många års erfarenhet av fastighetsmarknaden i vår region och anlitas därför regelbundet av revisorer, advokater, banker, företag och förvaltningar för att värdera fastigheter. Värderingen bygger på en helhetssyn som omfattar fastighetens intäkter och kostnader, teknisk status, aktuellt marknadsläge och eventuell utvecklingspotential.
Till vår organisation har vi knutet en auktoriserad värderingsman som är godkänd av bankerna. En välgrundad värdering ger en trygghet så att vi tillsammans kan genomföra en lyckad fastighetsaffär.