Framför varje datorskärm finns en människa

IT har under en relativt kort tidsperiod utvecklats till ett oumbärligt arbetsredskap
i företagsvärlden. Med oändliga möjligheter följer också oändliga risker att saker och ting går fel, och därför erbjuder ett antal aktörer i branschen hjälp med IT-biten. På Future IT Partners Helsingborgskontor lägger VD Jonas Nilsson ut texten om vad en kompetent IT-leverantör kan tillföra.

– Kostnadsbesparingar är förstås en sådan sak som är omedelbart attraktiv för företagen, säger han. Vi ser till att spara in tid också, genom att effektivisera informationsflödet.
En kanske inte lika uppenbar men oerhört viktig del är säkerheten. Ett driftsäker och väl skyddat IT-system som man vet att man kan lita på är guld värt.

– Med säkerhet följer förtroende, fyller driftschefen Alexander Hall i. Just förtroende är vad vi bygger mycket av vår verksamhet på. Jag brukar säga att vad vi erbjuder är mera av en tjänst än en produkt. 

FÖRTROENDE EN NYCKELFAKTOR 

Future IT Partner har funnits på marknaden i åtta år. Under den tiden har man hunnit bygga upp en omfattande kundkrets medan man befunnit sig i ständig expansion. Varje nytt år har inneburit en omsättningsmässig expansion på runt femton eller tjugo procent. VD Jonas Nilsson och driftschefen Alexander Hall är båda överens om att det förtroendekapital man byggt upp bland sina kunder är en nyckelfaktor för framgångarna.

– Det handlar till slut alltid om den mänskliga faktorn, säger Jonas Nilsson. Vi brukar tala om triaden personligt - professionellt - enkelt, och det är viktiga värden för oss. Inte minst när det handlar om att förenkla tillvaron för våra kunder. Det är inte något man kan göra utan en nära kontakt med dem. Vårt arbete bygger mycket på relationer, och vi gör ständiga uppföljningar hos våra uppdragsgivare.

Hur ser då verkligheten ut när man tar en första kontakt med en potentiell klient och skaffar sig en översyn av deras IT-verksamhet? Alexander Hall berättar att det finns ett och annat skräckexempel.

– Ibland visar man upp sju år gamla servrar med dammtäckta fläktar. Och det har hänt att vi har fått berätta för den IT-ansvarige på ett företag att de backuper han eller hon tror görs kontinuerligt inte har fungerat det senaste året ...

VARJE ENHET ANPASSAS 

Många av de problem man dras med ute på olika företag beror på bristande kunskap, menar Jonas och Alexander. Inte minst gäller det när det handlar om att avpassa IT-utrustningen efter det syfte den är avsedd för.

– Det hjälper ju inte att man kan köpa en dator tvåtusen kronor billigare hos den lokala vitvaruhandlaren om den sedan inte gör jobbet, påpekar Alexander Hall.

– Dessutom köper man förstås ett oskrivet blad, lägger Jonas Nilsson till. Vår affärsidé är att anpassa varje enhet till just den uppgift den är tänkt att lösa. Därför håller vi noga koll på vilka uppgifter den person som ska använda
en dator har. Och sedan anpassar vi datorn för just de ändamålen. När datoranvändaren väl sätter sig ner på sin stol och startar upp sin enhet, så ska den innehålla exakt de program och applikationer som behövs. Och sedan följer vi upp enheten och ser till att den blir upp- daterad efter hand. I slutändan ska allt bli så enkelt och säkert som möjligt för användaren.

– Skulle det ändå bli något krångel, så ser vi till att alltid ha reservutrustning omedelbart tillgänglig, säger Alexander Hall. Vi tar hand om de bitarna så att företagen kan ägna sig åt sina kärnverksamheter. Den säkerheten måste finnas.

Vi brukar tala om triaden personligt – professionellt – enkelt, och det är viktiga värden för oss

KLARAR EN ATOMBOMB 

För den som prioriterar just säkerhet erbjuder Future IT Partner också möjligheten för företag att flytta sin serverfunktion till de server- hallar man har i både Helsingborg och Malmö. Sedan två år tillbaka äger man sin egen drift och behöver alltså inte förlita sig på en utomstående leverantör.

– Tillförlitligare och säkrare blir det inte, påpekar Alexander Hall. Vi har till och med EMP-säkrat hallarna, så numera klarar de till och med en atombomb. Fast, det är klart, i så- dana fall är kanske IT vårt minsta problem ...