Pilotprojekt inom logistikfastigheter

Solceller och laddstolpar är vanligtvis vad som kommer upp på bordet när hållbara fastigheter planeras. Men med sina 44 000 kvadratmeter logistikanläggning i Långeberga tar Greenfood steget betydligt längre.

Alldeles intill Bruces skog i Helsingborgs östra delar ligger industriområdet Långeberga, präglat av traditionella, standardiserade industrifastigheter inramade av asfalt. Men sedan våren 2023 har området fått en nytänkande etablering; här har norra Europas ledande aktörer inom hälsosam mat, Greenfood, samlat delar av sin verksamhet i en fastighet kallad Greenhouse och där hållbarhetsfokuset varit centralt från början. – Rent krasst kan man konstatera att vi och vår affär är helt avhängda av en frisk planet. Ska vi få fram frukt och grönt till våra kunder behöver vi fungerande förhållanden för natur och djur, säger Anna Klenell, hållbarhetschef på Greenfood Fresh Produce.

Bolaget arbetar med hela kedjan från odling och förädling och till leverans – och genom centret i Helsingborg levereras så mycket som 250 000 ton frukt och grönsaker årligen. Greenhouse är numera ett av norra Europas största center för hälsosam innovation och produktion för livsmedel.
– Vi expanderar kraftigt i takt med att allt fler människor väljer en växtbaserad kost. Men vi tror också att kunderna vill ha produkter som utvecklats med hänsyn till vår planet och med så lågt klimatavtryck som möjligt. Greenhouse är byggt för att möta det växande behovet, säger Anna. Redan från början har målet varit att skapa framtidens livsmedels- och logistikcenter med fokus på modern teknik och hållbarhet. Den nya anläggningen ska ligga i framkant inom energi- och miljöeffektivitet.
– Vi sparar naturligtvis transporter genom att samla alla våra verksamheter, som tidigare varit utspridda. Men vi utmanade också Skanska: vad kan man göra för att byggnaden ska bli så hållbar som möjligt?

Tillsammans tog de sig an den gröna utmaningen ur flera synvinklar. I dag är 95 procent av all inredning i Greenhouse återanvänt eller återbruk. Armeringsjärnen är återvunna. Betongvolymen är nedskalad för att ge så lågt klimatavtryck som möjligt. Isoleringen är optimerad och de bästa kylsystemen installerade – och värmen som byggnaden alstrar återvinns. Runt byggnaden ligger så kallad grön asfalt, tillverkad av skånsk biogas. Det ska också bli solceller på taket.
– Det kommer bli en betydande solcellsanläggning som passar vår verksamhet. Vi behöver ju kylan som mest när solen skiner som bäst. Det blir också 300 elstolpar för elbilar och här ska tunga fordon kunna laddas I samband med lastning och lossning.
– Vi måste vara redo för framtiden och elektrifieringen som väntar. Det är en framtidssäkring för oss. Punkt efter punkt på resan mot en så hållbar byggnadsom möjligt prickades av.
– Till slut frågade vi ändå Skanska; finns det inget mer vi kan göra?
Då fick hon svaret, som är starkt kopplat till Greenfoods egen verksamhet: Att gynna pollinatörerna, de som skapar nytt, grönt och ätbart. Ett sätt att göra det är att arbeta med biodiversitet. Så i stället för att utgå från grundplanen där planteringarna i området bestod av fem olika arter av träd och buskar, omges nu Greenhouse av cirka 50 olika arter. Allt som planterats gynnar den biologiska mångfalden.
– Det är arter med stora blommor och som blommar så långt det går, mellan vår och höst. Bland träden är sälgen först ut i mars och linden sist med blomning i slutet av juli, säger Anna. Här finns också en hög med gammal ved för vildbin att bo i och en grön korridor till Bruces skog, där fåglar och insekter kan trivas och förflytta sig fritt.
– Den gröna korridoren är också en boplats för pollinatörer. Vi har även en liten damm, där det redan nu har setts en ovanlig fågelart; gråhakedopping. Greenfoods logistikanläggning är numera en gynnsam miljö för djur och växter.
– Satsningen har inte gjort anläggningen dyrare. Vi skulle ju ändå plantera växter, vi bara tittade på vad. Det här kan alla göra. Vi hoppas att vi kan bidra till att skapa en ny fastighetsstandard, säger hon och tillägger:
– Detta hade aldrig varit möjligt utan vår motpart Skanska och projektledaren Johan, som brinner för de här frågorna.

Skanskas Johan Hedve konstaterar att det varit något av ett drömprojekt:
– Hur viktigt biodiversitet är blir så tydligt här, eftersom Greenfood lever på frukt och grönt. Det blir ju inte mycket frukt och grönt utan pollinerande insekter. Här har vi gått från en åker, där det odlades en art åt gången och som inte gav något för insekter och fåglar, till att ha multiplicerat förutsättningarna för djur och natur med 50, om man tittar enbart på växtarter. Växtmaterialet skapar positiva effekter för en mängd arter insekter och fåglar, vilket ökar biodiversiteten i området. Det är också väldigt viktigt med den gröna korridoren. Utan den kan inte viktiga pollinatörer som vildbin, men även vissa fåglar, förflytta sig. De är lika fast som på en öde ö i Stilla havet. Projektet är som helhet nytt för Skanska.
– Det som är roligt är att det svåraste var tänket, inte finansieringen. Det blir ju inte dyrare. Det är också kul att vi redan fått respons från andra kunder som vill ha en liknande lösning. Projektet går att kopiera var som helst, konstaterar han.
– Har vi räddat världen med det här projektet? Nej. Har vi gjort den lite bättre? Det har vi.

Men hållbarhet handlar också om att människor ska må bra, konstaterar Anna.
– Inredningen här var planerad för vita väggar och grå golv. Vi ville ha något mer, men hade samtidigt mycket begränsad budget för inredning. Så vi lekte med färg och form. Lokalerna skiftar numera utseende med årets olika årstider. I receptionen och de närbelägna lokalerna är det vår med pigga nyanser av rabarber och zucchini i mattor, tyger och väggfärg. Den som vandrar vidare kommer in i varma sommartoner av persika och physalis, så småningom till hösten och till slut in i en kall, krispig vinter där konferensrummen heter sådant som Grönkål och Habanero.
– Man kan skapa miljöer utifrån individer. Vi vill att det ska vara en härlig miljö här, som man blir glad av att kliva in i. Det är hållbarhet även för människorna.