Trelleborg - del av internationellt trendbrott

Valvet house of business förmedlar just nu 45 000 kvadratmeter industrifastighet i Trelleborgs hamn, i ett område som lockar både nationella och internationella aktörer. – vi märker av den globala trenden där allt fler företag väljer att flytta hem produktionen till Sverige, säger Niclas Anderek, transaktionsrådgivare på valvet.

”Kuststad 2025” är ett omfattande projekt som utvecklar Trelleborg och utnyttjar kommunens strategiska läge. Här ska bland annat drygt 7 000 nya bostäder byggas i havsnära läge – en liknande utveckling som också sker i Helsingborg och Landskrona – och ett helt nytt företags- och logistikcenter anläggas. Det nya Business center Trelleborg, i stadens östra område, får utmärkt logistik genom en ny ringväg, befintliga järnvägsspår och hamnnära läge. Delar av projektet är samfinansierade av EU och Tillväxtverket.
– Trelleborg är numera del av en global trend, där allt fler företag vill producera nära sin marknad och många väljer nu att flytta hem sin produktion till Sverige. Det gör att det finns ett enormt intresse för Trelleborg, säger Niclas Anderek.

Niclas blev nyligen kontaktad av en kund angående en industrifastighet på cirka 45 000 kvadratmeter i Business center Trelleborg. – Den ligger strategiskt till i Trelleborgs hamn, med nära till motorvägen och färjorna som knyter ihop Sydsverige med Tyskland och kontinenten. Kunden ville först hyra ut den, men jag kände till en trolig köpare och frågade om jag fick undersöka en möjlig försäljning. Det var han positiv till, under förutsättning att han inte behövde lägga ut lokalen till försäljning. Affären skulle ske underhand, vilket är mycket vanligt inom kommersiella fastigheter. Därför arbetar vi på Valvet mycket med våra kontaktnät. Niclas tog kontakt med en intressent från Stockholm som är aktiv inom att utveckla, bygga och exploatera för produktion och logistik. – Kunden blev intresserad och kom ner för att titta på fastigheten – och tyckte om vad han såg. Köparens intention är att utveckla fastigheten till ett industri- och logistikcenter, konstaterar Niclas. – Den globala trenden bland bolag är att logistik och produktion ska hem, bland annat för att det är dyrt med långa transporter. Den här köparen tror att det kommer finnas kunder som vill flytta hem och vårt uppdrag är nu att hitta hyresgäster till detta. Vi ser generellt ett väldigt stort intresse för Trelleborg, det här området och den här fastigheten. Vi har nu kontakter med potentiella hyresgäster både i Sverige och utomlands, bland annat i Tyskland, Nederländerna och Australien. Det är företag som ser att de har behovet om ett eller tre år. Att utflyttningstrenden, som pågått sedan 1980-talet, nu är bruten, håller Per Hilletofth, professor i industriell ekonomi på Gävle Högskola, med om: – Att flytta ut produktionen betraktades närmast som en universalmetod för att öka konkurrenskraften. Den viktigaste drivkraften har varit att minska produktionskostnaden genom att utnyttja lägre arbetskostnader och därmed uppnå lägre priser och högre marginaler. En global försörjningskedja har skapats genom att produktion har lokaliserats i ofta avlägsna lågkostnadsländer och sedan har produkter distribuerats vidare till en eller flera marknader genom globala transportsystem. Men på senare tid har det alltså skett en förändring i synen på hur industriell produktion bör organiseras. – För företag med sin huvudsakliga marknad här hemma i Europa ser vi ett trendbrott, på så sätt att långväga lågkostnadsproduktion blivit alltmer ifrågasatt. Det innebär att vi ser allt fler fall av hemflyttning. Detta är en förändring som är pågående och innebär att en del företag talar om det, planerar för det eller redan har gjort det, säger Per.

VARFÖR FLYTTAR FÖRETAGEN HEM SIN PRODUKTION?

– Drivkrafterna till den här pågående utvecklingen mot mer lokala och regionala försörjningskedjor är flera. Det handlar i grunden om att kunna serva den lokala marknaden på ett bättre sätt genom att produktion och marknad kommer närmare varandra. Närheten leder bland annat till ökad förmåga att kostnadseffektivt hantera kundanpassning av produkt och service, ökad leveransförmåga och flexibilitet samt lägre transport- och logistikkostnader. – Andra drivkrafter handlar om att skapa mer hållbara försörjningskedjor genom att exempelvis minska transporterna och att skapa mer resilienta försörjningskedjor genom att minska risker för störningar och avbrott och underlätta hantering av dessa.

HAR PANDEMIN OCH KRIGET I UKRAINA SPELAT ROLL I DEN HÄR FRÅGAN?

– Utvecklingen mot mer lokala och regionala försörjningskedjor och där till kopplad hemflyttning inleddes innan pandemin och kriget i Ukraina startade. Pandemin och kriget i Ukraina kan ha snabbat på utvecklingen genom att tydligt påvisa utmaningar och risker i dagens globala försörjningskedjor. Men det återstår att se exakt hur.

Text: Petra Orlander