Bengtas väg 1, mfl.

Natursköna Bjärehalvön

På natursköna Hallandsåsen ligger detta område på Diligensvägen, med Margaretetorps gästgivaregård som granne. Norr om området reser sig åsen med skogs- och hagmark. Söderut öppnar sig slätten med sina odlade fält. Här har man en mycket vacker utsikt över slätten mot sydväst.

Den totala arealen är 974 kvm och omges av befintlig blandad bebyggelse med bostäder, service och arbetsplatser.

Ett förslag på att bygga parhus och ett hus i suterräng har tagits fram, som fördelar sig på 16 tomter. Den totala BTA-ytan är 3 657 kvm.

Kort fakta

Typ
Bostadsfastighet
Upplåtelseform
Äganderätt
Fast.beteckning
Margretetorp 21:48, m.fl.
Adress
Bengtas väg 1, mfl.
Postadress
266 98 HJÄRNARP
Kommun
Ängelholm
Tomtarea
974 m²
Pris
12 500 000 kr
Visning
Kontakta mäklaren för visning.
Kontaktperson
Niclas Anderek
Transaktionsrådgivare
0709-93 64 01
niclas.anderek@valvethob.se
Intresseanmälan

Sammanställning ytor

Typ
Antal
Yta
Hyresintäkter
Mark
1 st
974 kvm
Summa
974 kvm

Taxeringsvärden

Typkod
210, Småhusenhet, tomtmark
Taxeringsår
2021
Skatt/avgift
2 670 kr
Småhusmark
267 000 kr

Servitut / Planbestämmelser

Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut Ledning Mm
Planbestämmelser
Detaljplan (2011-09-26)
Rättigheter last
Last: Avtalsservitut Ledning Mm, 11-IM5-87/4400.1
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning: Ängelholm Margretetorp GA:2 ändamål: Vägar